PLENDEIT
PLENDEIT
shop

Siatki cięto-ciągnione


01. Nomenklatura

Siatki produkowane są z blachy o grubości g 0.5÷4* mm, szerokość blachy do 1500mm, mostek c do 24mm (w zależności od wielkości oczka i grubości blachy). Mostki powyżej 5mm - po indywidualnym uzgodnieniu.

*gr. 4mm dostępna tylko dla aluminium, max. szerokość 800mm po uzgodnieniu; pozostałe gatunki materiałów max. gr. 3mm.

t- szerokość podziałki
t1 - dlugość podziałki
a - długość oczka
b - szerokość oczka
c - mostek
g - grubość blachy
g1 – grubość siatki
L – długość siatki
W – szerokość siatki
K – kierunek nacinania i rozciągania

Przyjmujemy, że wymiary podziałek t i t1 są wielkością stałą, określoną w zamówieniu, natomiast wymiary oczka a i b są wymiarami zmiennymi wynikającymi z wielkości mostka c i grubości blachy g.
Wymiary oczka, mostek, grubość blachy

Rys.1 Wymiary oczka, mostek, grubość blachy:


02. Wymiary arkuszy lub rolek siatki

Siatki produkowane są w standardowych szerokościach, tj. 1000, 1250, 1500mm. Na życzenie Klienta siatki mogą być przycięte na inny wymiar (dodatkowa opcja).
Dla siatek produkowanych z blachy o max. grubości g=2mm - wyroby mogą być produkowane również w postaci zrolowanej.
Siatka w arkuszu

Rys.2 Siatka w arkuszu
Siatka w rolce

Rys.3 Siatka w rolce

03. Ułożenie oczka względem wymiarów siatki

Standardowo przyjmuje się, że szerokość podziałki t jest równoległa do wymiaru W (Wmax = 1500mm). Jednak również przy Lmax = 1500 możliwe jest odwrotne ułożenie (parametr do uzgodnienia przed zamówieniem).
Siatka w rolce

Rys.4 Ułożenie oczka względem wymiarów siatki cięto-ciągnionej: t II W

04. Sposoby zakończenia brzegów siatek

W zależności od materiału wsadowego (blachy) możliwe są różne warianty zakończenia siatek cięto-ciągnionych. Na życzenie Klienta (opcja) możliwe jest docięcie arkuszy wg poniższych rysunków. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przy zakończeniu siatki np. pełnymi oczkami możemy nie utrzymać żądanego wymiaru gabarytowego.

* zamknięcie oczek na długości L uzależnione jest od szerokości W i od podziałki t
TA OPCJA NIE GWARANTUJE UTRZYMANIA ZADANEGO WYMIARU.
Siatka w rolce

05. Operacje dodatkowe

Na życzenie Klienta siatki mogą być wyprostowane (opcja) lub zgniecione (opcja).
Dla siatek nie zgniatanych g1 jest parametrem wynikowym zależnym od wielkości mostka c
g1 - grubość siatki c-c*
Siatki mogą być zgniatane (spłaszczane) do grubości blachy g nie większej niż 3mm i przy szerokości blachy W do 1500mm.
* przyjmuje się, że wartość g1 po zgniataniu wynosi ≈ g (grubość materiału wsadowego)
Siatka cięto-ciągniona bez dodatkowych operacji

Rys.7a Siatka cięto-ciągniona bez dodatkowych operacji
Siatka cięto-ciągniona zgniatana

Rys.7b Siatka cięto-ciągniona zgniatana

06. Operacje dodatkowe

RÓŻNICE POMIĘDZY STRONĄ LICOWĄ A TECHNOLOGICZNĄ

Siatka c-c posiada dwie strony: stronę licową (dekoracyjną) i technologiczną. Na stronie technologicznej mogą występować zatarcia i zarysowania powierzchni.

UWAGA: Przy zastosowaniu siatek na elewacje/panele dekoracyjne sugeruje się ich układanie (montaż) wzdłuż kierunku nacinania blachy K, na całej długości elewacji, wyłącznie stroną licową na zewnątrz. Jednakowy spośób montażu jest szczególnie ważny przy siatkach z dużym mostkiem stosowanych jako dekoracje.

Rys. 8 Siatka dekoracyjna

Siatka dekoracyjna

ŁUKOWATOŚĆ

„Siatka cięto ciągniona niedocinana uważana jest za prostą po długiej krawędzi, jeżeli przy blasze o grubości do 3 mm odchyłka od prostej w środku łuku odbiega nie więcej niż 1,5% jej długości. Dla blach o grubości powyżej 3mm odchyłka nie większa niż 2% długości.”

Dopuszcza się łukowatość w przypadku siatek niedocinanych.

Łukowatość

Rys.9 Łukowatość

PŁASKOŚĆ SIATEK CIĘTO-CIĄGNIONYCH

Siatka cięto-ciągniona uważana jest za płaską, jeżeli ułożona na gładkiej powierzchni nie wykaże większego zagięcia do góry od tej powierzchni niż 30mm na szerokości 1000mm (3% szerokości). Dla blach nierdzewnych i kwasoodpornych odległość ta wynosi 50mm (5%). Dla stali żaroodpornych płaskości nie określa się. Inne wymagania muszą być wcześniej ustalone.

Uwaga! Dla siatek elewacyjnych o dużym oczku oraz mostku ze względu na brak możliwości prostowania maszynowego oraz duże naprężenia powstałe w wyniku nacinania i rozciągania tolerancje płaskości muszą zostać uzgodnione indywidualnie. Zwyczajowo przyjmuje zagięcie wielkości ok. 6% długości krawędzi siatki jako dopuszczalne. Zaleca się montaż siatek elewacyjnych z dodatkowymi punktami podparcia przebiegającymi przez środek arkusza.

Wybrzuszenie siatki f wzdłuż jej szerokości W

Rys.10 Wybrzuszenie siatki f wzdłuż jej szerokości W

Wybrzuszenie siatki f wzdłuż jej długości L

Rys.11 Wybrzuszenie siatki f wzdłuż jej długości L

SPŁASZCZANIE GRUBOŚCI BLACHY W SIATCE C-C

W niektórych przypadkach podczas nacinania w miejscu gdzie miateriał nie ma żadnego podparcia i może swobodnie "płynąć" zmienia się przekrój blachy - ulega ona "spłaszczeniu" i wydłużeniu, co jednocześnie powoduje zmianę grubości blachy w wyrobie gotowym. W miejscu węzłów, gdzie materiał jest podparty na belce, jego grubość zmniejsza się zaledwie o ok. 0.1mm. Takie zjawisko spowodowane jest technologią wytwarzania siatek c-c przy zadanych parametrach, rodzaju blachy, grubości i mostku.

Spłaszczenie grubości materiału wsadowego

Rys.12 Spłaszczenie grubości materiału wsadowego (przyklad: g=2mm)

PĘKANIE MOSTKÓW W PROCESIE GIĘCIA SIATKI

Z uwagi na rozciągniętą strukturę stali siatki cięto-ciągnionej, podczas procesu gięcia istnieje ryzyko wystapienia pęknięć mostków siatki w miejscu zagięcia.
Pęknięte mostki w miejscu gięcia siatki

Rys. 13 Pęknięte mostki w miejscu gięcia siatki

07. Sposób zamawiania siatki C-C

Przykładowy sposób ułożenia oczka względem wymiarów siatki

Rys.14 Przykładowy sposób ułożenia oczka względem wymiarów siatki
Przykładowy sposób ułożenia oczka względem wymiarów siatki

* t II W (szerokość podziałki t równoległa do szerokości siatki W)

Dodatkowo prosimy przy zamówieniu o podanie zastosowania siatek (np. osłony, panele elewacyjne - dekoracyjne, elementy konstrukcji). Bardzo istotną informacją jest określenie czy siatki w dalszym procesie (u Klienta) będą np. wspawywane w ramy - ta wiedza pozwoli na odpowiednie dobranie parametrów technologicznych w procesie produkcyjnym, tak by spełnić wymagania.

UWAGA: Siatki "ocynk" wykonywane są z blachy ocykowanej hutniczo przed rozciąganiem. Znaczy to, iż w miejscach nacięcia nie ma warstwy ocynkowanej.

© Perfopol Sp. z o.o. 2021
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, Polska
NIP: 664 000 08 22

tel. +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl

Projekt i wykonanie :