Wyznacz trasę dojazdu do firmy Perfopol

start mapa strony lokalizacja polityka cookies RODO

Nasza oferta - Blachy perforowane - Informacje

01. Parametry techniczne


Materiał:  

Stal zwykła, trudnościeralna, żaroodporna, nierdzewna, kwasoodporna, aluminium, miedź, mosiądz, brąz, tworzywa sztuczne, gumy.


Format:  

Grubość do 18 mm, szerokość do 2.000 mm, długość do 6.000 mm. Dla niektórych asortymentów istnieje możliwość perforacji blachy w kręgach (szerokość kręgów do 1600 mm). Dla poszczególnych rodzajów perforacji mogą istnieć ograniczenia co do grubości i szerokości blachy oraz konieczność pozostawienia nieperforowanych marginesów technologicznych.


Operacje standardowe:  

Prostowanie jednokrotne, cięcie na wymiar, pakowanie na paletach.


Operacje dodatkowe:  

Gięcie, zwijanie, przetłaczanie, trapezowanie, oprawianie w ramki, spawanie, zgrzewanie, malowanie proszkowe, wycieranie/czyszczenie z oleju itp.

 

prasa szeroko perforująca prasa rzędowa prasa rewolwerowa
       
prostowanie cięcie gięcie zwijanie
       
 
oprawianie w ramki spawanie, zgrzewanie czyszczenie ze środków
smarnych
 

rys. operacje standardowe i dodatkowe02. Struktura otworu

 

Otwór w blasze składa się z trzech części, powstających podczas procesu produkcji:

 1. Strefa wgniecenia
 2. Strefa cięcia
 3. Strefa wyrywania
 4. Wielkość otworu
 5. Strona licowa blachy perforowanej
 6. Stona spodnia (technologiczna) blachy perforowanej
 7. kierunek perforacji

rys. struktura otworu i blachy


Blacha perforowana posiada dwie strony: stronę licową (wierzchnią – od strony wejścia wykrojnika) i technologiczną (spodnią – od strony wyjścia wykrojnika do perforacji). Na stronie technologicznej mogą występować zatarcia i zarysowania powierzchni oraz tzw. grat.

W procesie perforacji i cięcia od strony spodniej (technologicznej) występują również zadziory, tzw. grat. Poniższa tabela przedstawia dopuszczalną wysokość gratu:

grad  
Grubość blachy s [mm] Wysokość gradu [mm]
od 0,6 0,15
0,7-0,15 0,17
1,6-3,0 0,20
3,0-6,0 0,25
powyżej 6,0 0,5

1. Lico blachy
2. Grad po cięciu
3. Grad po cięciu
4. Grad po perforacji


Ze względów technologicznych tylko strona licowa może być zabezpieczona folią chroniącą przed porysowaniem (lub innym uszkodzeniem) powierzchni.

Do 10% perforowanej powierzchni zewnętrznej lub 10% ilości perforacji zadzory (grat) mogą być poza wysokością. Inne specjalne wymogi, w szczególności co do płyt perforowanych przeznaczonych do celów dekoracyjnych, należy uzgodnić.”

UWAGA: Przy dekoracyjnym zastosowaniu blach sugeruje się ich układanie (montaż) wyłącznie stroną licową na zewnątrz lub w przypadku obustronnej dekoracji – ich dalszą obróbkę (malowanie proszkowe, szlifowanie, polerowanie itp.), ponieważ ze względów technologicznych nie możliwe jest zastosowanie folii ochronnej od strony technologicznej.

 

 

03. Opis wyrobu

Typowe arkusze są produkowane z nieperforowanymi marginesami poprzecznymi (A3; A4) i wzdłużnymi (A1; A2). Istnieje też możliwość wykonywania perforacji wg rysunków klienta oraz arkuszy z pełnym polem perforacji – po konsultacji.

Standardowo wszystkie arkusze są prostowane (walco- wane) po perforacji, powierzchnia blach jest nieodtłusz- czona, chyba że uzgodniono inaczej. Dodatkowo oferu- jemy usługi dalszej obróbki wyrobu, które umożliwiają klientom zakup gotowych elementów.

opis wyrobu

 

 

04. Początek i koniec pola perforacji

brak marginesu
cięcie po oczkach
pełne pole
perforacji
brak 1 rzędu
otwórów
brak 1 rzędu otwórów brak 2 rzędu otwórów

Ze względu na konstrukcję narzędzia dla otworów małych (do ok.10 mm) i perforacji o dużym prześwicie występuje brak jednego lub dwóch rzędów otworów na początku i na końcu perforacji.

 

05. Tolerancje i normy

Przy opisie oczek i ich układu stosuje się normę DIN 24041, która określa również tolerancje szerokości nieperforowanych krawędzi (marginesów): A1,A2,A3,A4. Wymiary nieperforowanych krawędzi (marginesów) są zależne od średnicy otworu „a” i od podziałki „t” – zależą od wymagań technicznych specyficznych dla różnych zastosowań. Wpływają na całość procesu produkcyjnego

 

Podziałka t [mm] Tolerancja marginesów [mm]
t ≤ 250 +/- 5
6 < t < 20 +/- 10
t ≥ 20 +/- t/2


UWAGA: Arkusze handlowe 1000x2000; 1250x2500; 1500x3000 z obrzeżami naturalnymi z walcowni wykonywane są w tolerancji  /+/ bez docinania (docinanie jest opcją dodatkowo płatną uzgadnianą na etapie zamówienia). Tolerancje wymiarów opisują odpowiednie normy przedmiotowe (hutnicze) w zależności od rodzaju materiału. Rysunek do akceptacji, wysyłany przez technologa, obrazuje perforację i przybliżone marginesy, które mogą sie różnić w zależności od wielkości arkusza - jeśli rysunek dotyczy blach w formacie handlowym, blachy nie będą docinane, chyba, że uzgodniono inaczej przed złożeniem zamówienia.

 

06. Płaskość blach perforowanych:

07. Uwagi

W przypadku zamawiania oczek wydłużonych, prostokątnych, daszkowych lub innych oczek opisanych dwoma wymiarami, należy określić, do którego boku arkusza równoległy jest dłuższy wymiar oczka. 

Ważne również jest podanie informacji dotyczącej zastosowania zamawianej blachy. Wszystkie tego typu szczegóły prosimy konsultować z naszym działem sprzedaży. 

Ze względów technologicznych istnieją pewne ograniczenia w perforacji blach o grubości zbliżonej do wielkości otworu, lub gdy wielkość mostka pomiędzy otworami jest mniejsza od grubości blachy. Przedstawione dane katalogowe blach perforowanych zawierają informacje o rodzajach wykonywanych perforacji. 

Zgodnie z DIN 24041 do produkcji płyt perforowanych, w związku z procesem perforacji używane są środki smarne. Pozostałości smarów/olejów pozostają na powierzchni. Jeżeli nie ma innych ustaleń w standardzie dostarczane są blachy nieodtłuszczone. Czyszczenie jest opcją dodatkową, która powinna być uzgodniona przed złożeniem zamówienia. Należy pamiętać również, iż po usunięciu środków smarnych, blachy w gatunkach: stal czarna, trudnościeralna czy ocynk - mogą ulec korozji.

Pakowanie: na paletach zabezpieczonych taśmami i folią.
Transport: dostawcy, odbiorcy lub poprzez firmy spedycyjne.

Sklep internetowy www.metale-online.pl

blachy perforowany i siatki zgrzewane w standardowych formatach

Sklep internetowy www.mebleperforowane.pl

oferta obejmuje zarówno siedziska jak i regały ekspozycyjne perforowane

Nasza oferta - Blachy perforowane - Informacje

01. Parametry techniczne


Materiał:  

Stal zwykła, trudnościeralna, żaroodporna, nierdzewna, kwasoodporna, aluminium, miedź, mosiądz, brąz, tworzywa sztuczne, gumy.


Format:  

Grubość do 18 mm, szerokość do 2.000 mm, długość do 6.000 mm. Dla niektórych asortymentów istnieje możliwość perforacji blachy w kręgach (szerokość kręgów do 1600 mm). Dla poszczególnych rodzajów perforacji mogą istnieć ograniczenia co do grubości i szerokości blachy oraz konieczność pozostawienia nieperforowanych marginesów technologicznych.


Operacje standardowe:  

Prostowanie jednokrotne, cięcie na wymiar, pakowanie na paletach.


Operacje dodatkowe:  

Gięcie, zwijanie, przetłaczanie, trapezowanie, oprawianie w ramki, spawanie, zgrzewanie, malowanie proszkowe, wycieranie/czyszczenie z oleju itp.

 

prasa szeroko perforująca prasa rzędowa prasa rewolwerowa
       
prostowanie cięcie gięcie zwijanie
       
 
oprawianie w ramki spawanie, zgrzewanie czyszczenie ze środków
smarnych
 

rys. operacje standardowe i dodatkowe02. Struktura otworu

 

Otwór w blasze składa się z trzech części, powstających podczas procesu produkcji:

 1. Strefa wgniecenia
 2. Strefa cięcia
 3. Strefa wyrywania
 4. Wielkość otworu
 5. Strona licowa blachy perforowanej
 6. Stona spodnia (technologiczna) blachy perforowanej
 7. kierunek perforacji

rys. struktura otworu i blachy


Blacha perforowana posiada dwie strony: stronę licową (wierzchnią – od strony wejścia wykrojnika) i technologiczną (spodnią – od strony wyjścia wykrojnika do perforacji). Na stronie technologicznej mogą występować zatarcia i zarysowania powierzchni oraz tzw. grat.

W procesie perforacji i cięcia od strony spodniej (technologicznej) występują również zadziory, tzw. grat. Poniższa tabela przedstawia dopuszczalną wysokość gratu:

grad  
Grubość blachy s [mm] Wysokość gradu [mm]
od 0,6 0,15
0,7-0,15 0,17
1,6-3,0 0,20
3,0-6,0 0,25
powyżej 6,0 0,5

1. Lico blachy
2. Grad po cięciu
3. Grad po cięciu
4. Grad po perforacji


Ze względów technologicznych tylko strona licowa może być zabezpieczona folią chroniącą przed porysowaniem (lub innym uszkodzeniem) powierzchni.

Do 10% perforowanej powierzchni zewnętrznej lub 10% ilości perforacji zadzory (grat) mogą być poza wysokością. Inne specjalne wymogi, w szczególności co do płyt perforowanych przeznaczonych do celów dekoracyjnych, należy uzgodnić.”

UWAGA: Przy dekoracyjnym zastosowaniu blach sugeruje się ich układanie (montaż) wyłącznie stroną licową na zewnątrz lub w przypadku obustronnej dekoracji – ich dalszą obróbkę (malowanie proszkowe, szlifowanie, polerowanie itp.), ponieważ ze względów technologicznych nie możliwe jest zastosowanie folii ochronnej od strony technologicznej.

 

 

03. Opis wyrobu

Typowe arkusze są produkowane z nieperforowanymi marginesami poprzecznymi (A3; A4) i wzdłużnymi (A1; A2). Istnieje też możliwość wykonywania perforacji wg rysunków klienta oraz arkuszy z pełnym polem perforacji – po konsultacji.

Standardowo wszystkie arkusze są prostowane (walco- wane) po perforacji, powierzchnia blach jest nieodtłusz- czona, chyba że uzgodniono inaczej. Dodatkowo oferu- jemy usługi dalszej obróbki wyrobu, które umożliwiają klientom zakup gotowych elementów.

opis wyrobu

 

 

04. Początek i koniec pola perforacji

brak marginesu
cięcie po oczkach
pełne pole
perforacji
brak 1 rzędu
otwórów
brak 1 rzędu otwórów brak 2 rzędu otwórów

Ze względu na konstrukcję narzędzia dla otworów małych (do ok.10 mm) i perforacji o dużym prześwicie występuje brak jednego lub dwóch rzędów otworów na początku i na końcu perforacji.

 

05. Tolerancje i normy

Przy opisie oczek i ich układu stosuje się normę DIN 24041, która określa również tolerancje szerokości nieperforowanych krawędzi (marginesów): A1,A2,A3,A4. Wymiary nieperforowanych krawędzi (marginesów) są zależne od średnicy otworu „a” i od podziałki „t” – zależą od wymagań technicznych specyficznych dla różnych zastosowań. Wpływają na całość procesu produkcyjnego

 

Podziałka t [mm] Tolerancja marginesów [mm]
t ≤ 250 +/- 5
6 < t < 20 +/- 10
t ≥ 20 +/- t/2


UWAGA: Arkusze handlowe 1000x2000; 1250x2500; 1500x3000 z obrzeżami naturalnymi z walcowni wykonywane są w tolerancji  /+/ bez docinania (docinanie jest opcją dodatkowo płatną uzgadnianą na etapie zamówienia). Tolerancje wymiarów opisują odpowiednie normy przedmiotowe (hutnicze) w zależności od rodzaju materiału. Rysunek do akceptacji, wysyłany przez technologa, obrazuje perforację i przybliżone marginesy, które mogą sie różnić w zależności od wielkości arkusza - jeśli rysunek dotyczy blach w formacie handlowym, blachy nie będą docinane, chyba, że uzgodniono inaczej przed złożeniem zamówienia.

 

06. Płaskość blach perforowanych:

07. Uwagi

W przypadku zamawiania oczek wydłużonych, prostokątnych, daszkowych lub innych oczek opisanych dwoma wymiarami, należy określić, do którego boku arkusza równoległy jest dłuższy wymiar oczka. 

Ważne również jest podanie informacji dotyczącej zastosowania zamawianej blachy. Wszystkie tego typu szczegóły prosimy konsultować z naszym działem sprzedaży. 

Ze względów technologicznych istnieją pewne ograniczenia w perforacji blach o grubości zbliżonej do wielkości otworu, lub gdy wielkość mostka pomiędzy otworami jest mniejsza od grubości blachy. Przedstawione dane katalogowe blach perforowanych zawierają informacje o rodzajach wykonywanych perforacji. 

Zgodnie z DIN 24041 do produkcji płyt perforowanych, w związku z procesem perforacji używane są środki smarne. Pozostałości smarów/olejów pozostają na powierzchni. Jeżeli nie ma innych ustaleń w standardzie dostarczane są blachy nieodtłuszczone. Czyszczenie jest opcją dodatkową, która powinna być uzgodniona przed złożeniem zamówienia. Należy pamiętać również, iż po usunięciu środków smarnych, blachy w gatunkach: stal czarna, trudnościeralna czy ocynk - mogą ulec korozji.

Pakowanie: na paletach zabezpieczonych taśmami i folią.
Transport: dostawcy, odbiorcy lub poprzez firmy spedycyjne.