A A A

Plakietka - "Partyzancka Droga Krzyżowa" na Wykusie

REGULAMIN ZDOBYWANIA I PRZYZNAWANIA PLAKIETKI

‘‘PARTYZANCKA DROGA KRZYŻOWA” na WYKUSIE.

 

28 październik 2010

 

 

Art. 1

 

CELE I IDEA POWSTANIA PLAKIETKI

 

Poznanie historii partyzantów walczących o niepodległość Ojczyzny w czasie II wojny światowej.

Umieszczanie zdobytych wiadomości na stronie internetowej: www.pdk-nawykusie.pl

i ocalenie ich od zapomnienia.

Art. 2

 

WZORY   PLAKIETEK

 

Plakietkę zdobywa się w skali trzech stopniowej.

 

PLAKIETKA  III   STOPNIA

III Stopień

PLAKIETKA II   STOPNIA

II Stopień

PLAKIETKA I   STOPNIA

I Stopień

 

Art.3

 

PRAWO ZDOBYWANIA

 

Plakietkę mogą zdobywać harcerze i młodzież szkolna.

Drużynowy lub instruktor drużyny plakietkę otrzymuje w przypadku, kiedy minimum 12 druhów lub druhen z drużyny zdobędzie plakietkę.

Wychowawca – nauczyciel plakietkę otrzymuje, kiedy plakietkę zdobędzie minimum 15 uczniów.

Plakietkę można zdobywać indywidualnie.

 

Art.4

 

KAPITUŁA

 

W skład kapituły wchodzą:

Przewodniczący hm Sylwester Staniszewski

 

Zastępca BRYG. Leszek Nowak - Związek Strzelecki "Strzelec"

 

Sekretarz hm, Danuta Madej

 

Kapituła nadaje plakietkę, po zatwierdzeniu karty próby przez drużynowego, wychowawcę lub nauczyciela.

PLAKIETKA STOPNIA I –SZEGO może być nadawana honorowym gościom na Wykusie.

Decyzję o przyznaniu podejmuje kapituła.

 

Art. 5

 

WYMAGANIA

 

PLAKIETKA  III  STOPNIA

 

KARTA PRÓBY

 1. Uczestniczył w dwóch Partyzanckich Drogach Krzyżowych na Wykusie.
 2. Odnalazł wśród rodziny lub znajomych partyzanta lub łączniczkę podał nazwisko imię i pseudonim oraz oddział, adres zamieszkania, telefon jego lub jego rodziny.
 3. Przeczytał książkę o partyzantach. (Podaje tytuł i autora) lub przedstawia na piśmie opowiadanie, którego był uczestnikiem, podaje imię i nazwisko autora tego opowiadania.
 4. Ww. odpowiedzi potwierdza drużynowy lub wychowawca – nauczyciela.
 5. Po zatwierdzeniu przez drużynowego, wychowawcę lub nauczyciela, zdobywający plakietkę przesyła kartę prób drogą mailową na adres: pdk.nawykusie@op.pl

PLAKIETKA  II  STOPNIA

 

KARTA  PRÓBY

 

 1. Uczestniczył w dwóch Partyzanckich Drogach Krzyżowych na Wykusie
 2. Odszukał życiorys partyzanta, którego jeszcze nie ma na stronie internetowej Partyzanckiej Drogi Krzyżowej www.pdk-nawykusie.pl i przysłał go lub odnalazł zdjęcia dotyczące oddziałów partyzanckich, opisał je, lub dokumenty i inne materiały zeskanował i przysłał.
 3. Nie obowiązkowo, ale dobrze by było żeby przysłał zdjęcie ww. partyzanta. Może to być ksero zdjęcia, zeskanowane zdjęcie lub podał/a miejsce gdzie to zdjęcie można znaleźć.
 4. Ww. odpowiedź potwierdza drużynowy, wychowawca, nauczyciel.
 5. Po zatwierdzeniu przez drużynowego lub wychowawcę- nauczyciela zdobywający podaje jego imię nazwisko, szkołę i przesyła kartę prób drogą email: pdk.nawykusie@op.pl

 

 

PLAKIETKA    I  STOPNIA

 

KARTA  PRÓBY

 

 1. Uczestniczył w czterech Partyzanckich Drogach Krzyżowych na Wykusie - podaje rok oraz odszukuje się na zdjęciach zamieszczonych na portalu  www.pdk-nawykusie.pl, podając że jest to zdjęcie po lewej lub prawej stronie,które z kolei, lub przesyła własne zdjęcie.
 2. Odpowie na pytanie co wie na temat orzełka na plakietce (poda źródło z którego czerpał wiadomosci na temat orzełka).
 3. Zdobył plakietkę stopnia III  i  II  Partyzanckiej Drogi Krzyżowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

-        Wszystkie sprawy odnośnie plakietki Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie rozstrzyga kapituła.

 

-        Harcerze plakietkę mogą nosić przy mundurach zgodnie z regulaminem ZHP i decyzją Rady Drużyny

 

-        Plakietkę nosimy też przy skafandrach. Obowiązkowo na Partyzanckiej Drodze Krzyżowej na Wykusie.

 

Plakietkę zdobywamy w kolejności:

 

1.      Plakietkę III stopnia

2.      Plakietkę II stopnia

3.      Plakietkę I stopnia

 

Uwaga!

Jeżeli drużynowi uznają, że jest potrzeba opracowania sprawności PDK na Wykusie, to kapituła będzie chciała pozytywnie załatwić tą prośbę. Czekamy na emaile: pdk.nawykusie@op.pl